Projekt

Az uniós adatok alapján a 14 év alatti gyermekek körében bekövetkezett halálesetek közül minden tizedik közlekedési balesetre vezethető vissza. Ez a kétségtelenül riasztó adat egyértelműen jelzi, hogy a gyermekek a közúti közlekedés legvédtelenebb és legveszélyeztetettebb résztvevői. Nem véletlen, hogy napjainkra a „legkisebbek” védelme vált a legfontosabb közlekedésbiztonsági feladatok egyikévé.

Számos európai ország - köztük hazánk is - az elmúlt években célirányos intézkedések egész sorát foganatosította a gyermekek életének, testi épségének és egészségének védelme érdekében. A beavatkozások nem maradtak eredmény nélkül: elmondható, hogy a gyermekek ma már jóval biztonságosabb környezetben közlekedhetnek, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ezt az irányvonalat követve a magyar állam továbbra is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy a gyermekek a közlekedés felkészült, tudatos, a veszélyhelyzeteket elkerülő résztvevőivé váljanak.

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) - a közlekedéssel és ezen belül a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos feladataira tekintettel - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló, közoktatási intézményekben végzett nevelési tevékenység szakmai támogatásával kapcsolatban a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram a KRESZ-SULI Program 2021 és a KRESZ Tanári Program 2021 keretében valósítja meg a „Közlekedési, balesetmegelőzési, valamint a KRESZ-ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, zárt rendszerű, elektronikus távoktatással megvalósított, akkreditált elméleti képzési program lebonyolítása” tárgyú projektet 2022. június 15-ig, amely kereteibe tartozó képzések szintén 2022. június 15-ig érhetők el a regisztrált felhasználók számára.

A program során a köznevelési intézmények pedagógusai és tanulói számára ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre az elkészített e-learning tananyagokat és módszertani segédanyagokat. A kampányban külön tananyagot biztosítunk minden évfolyam tanulói számára, és szintén évfolyamonként biztosítjuk ezeket a tananyagokat módszertani útmutatóval kiegészítve a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok számára.

A Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében sikeresen elvégzett e-learning képzésekkel az oklevél mellett e-kuponkód szerezhető (kivéve a kreditpontot érő pedagógus-továbbképzést).

Az e-kuponkóddal az oklevél tulajdonosa jogosulttá válik (amennyiben megfelel a jogszabályokban előírt feltételeknek, pl. életkori feltételeknek) egy, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által akkreditált, elektronikus elméleti KRESZ-tanfolyam (AM, A1, A1(B), A2, A, B, C vagy D) díjmentes elvégzésére. FIGYELEM: A kedvezményt csak az a személy veheti igénybe, aki számára a kedvezményt biztosító oklevél kiállításra került!

Az e-kuponkódok ezen az oldalon érvényesíthetők 2022. december 15-ig: https://etitan.hu/kozlekedesbiztonsag

Az akkreditált képzések a kuponkód beváltását követő 90 napon belül kezdhetők meg, és a képzések tananyagai a kezdéstől számított 180 napon belül, összesen legfeljebb 60 óra időtartamban használhatóak.

A választott akkreditált elméleti képzésen való részvételkor, az elméleti képzésrész sikeres teljesítését követően, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben előírt képzési igazolás kerül kiállításra.

A közlekedési alapismereti tudás megújítása, felfrissítése céljából a képzések tananyaga azok számára is rendelkezésre áll, akiknek már van vezetői engedélyük az adott kategóriára.